Bestyrelsesmøde i Dyrkobbel grundejerforening den 28.8.2012

Mødet blev holdt hos Erling, og alle medlemmer var til stede.

 

 

Dagsorden:

 

 

1. Hjemmesiden.

Drøftelse vedr. hjemmesidens opbygning. Skal nogle af funktionerne ændres/bortfalde?

Vi opretholder hjemmesiden i sin nuværende udformning. Tom bliver ny webmaster.

 

2. Parkeringsforholdene.

Har Tom fået respons på sin henvendelse til kommunen?

Kommunen har ikke givet lyd fra sig. Tom giver ikke op.

 

3.Legepladserne.

Der skal skrives skøde på de 2 legepladser. Kommunen vil ikke betale!

Erling har fået kontakt til en legepladsinspektør. Inspektion af legepladserne forventes gennemført inden længe.

Enighed om, at vi selv betaler for tinglysning af begge legepladser. I øvrigt viser det sig, at det ikke er nødvendigt at få skrevet skøde.

Erling har sammen med en legepladsinspektør inspiceret de 2 legepladser. Nogle af legeredskaberne (f.eks. gyngestativerne) skal fjernes. Andre redskaber skal repareres. Bestyrelsen vil besigtige legepladserne den 21. oktober for at afgøre, hvilke legeredskaber vi vil bevare. Nye legeredskaber venter vi med at købe til næste forår.

 

4. Gennemgang af området med Lise-Lotte Lemvig fra kommunen.

 

Asfaltering.  Hullerne på 1. stamvej til venstre samt på cykelstien i nedre del af området bliver ”lappet”.

Hullerne er lappet – dog lidt underligt, at man har ”overset” en del synlige skader i asfalten, som efter næste vinter bliver til nye huller.

I øvrigt: Enhver borger kan anmelde skader i asfaltbelægningen på : ”www sonder-

borgkommune.dk”

 

Beplantning.  Døde asketræer fældes i efteråret/vinteren.

 

Øvre boldbane.  Kommunen har ingen midler til fjernelse af hybenbuske samt indhegning. Hvad gør vi ?   

Vi sørger selv for beskæring og opsætning af hegn bag begge mål. Erling indhenter tilbud på arbejdet.

 

Vintervedligeholdelse.  Har Thorkild snakket med Dyrhøj grundejerforening m.h.t. en fælles reaktion over for kommunen?

Dyrhøj grundejerforening vil gerne mødes med os. Thorkild finder en dato. Erling og Thorkild deltager i mødet.

5. Evt.

I forbindelse med brud på kabelnettet (tv) skal man være opmærksom på følgende: Den enkelte grundejer skal selv være forsikret m.h.t. brud på stikledningen, som går fra et fordelingsskab og ind til husmuren. En del forsikringsselskaber har ikke tv-kabler med i deres stikledningsforsikring!

 

6. Næste møde.

Søndag den 21. oktober hos Flemming.

 

 

 

                                                                                   E. Fransson - sekretær