Bestyrelsesmøde i Dyrkobbel grundejerforening søndag d. 21.10.12

 

 

Dagsorden:

 

1. Siden sidst.

P-forholdene. Tom har stadig ikke fået svar fra kommunen vedr. udvidelse af antal p-pladser på boligvej ene. Men ”den uendelige historie” forsætter.

Indhegning af øvre boldbane. Det vil koste ca. 10.000 kr. for opsætning af hegn samt nedskæring af

hybenbuske. Vi tager sagen op på generalforsamlingen i marts 2013.

 

2. Møde med Dyrhøj grundejerforening.

Mødets hovedpunkt var snerydning fra Dyrhøj via Dyrkobbel til skolen (byen). I de seneste vintre har det nærmest været ufremkommeligt for gående og cyklende. Dyrhøj henvender sig til kommunen vedr. problemet.

 

3. Besigtigelse af legepladserne.

Bestyrelsen inspicerede begge legepladser. Vi vil til næste generalforsamling fremlægge et forslag til renovering og fornyelse af pladserne. Erling indhenter priser på nye legeredskaber, reparation, faldunderlag mv.

 

4. Næste møde.

Uge 5  i 2013 hos Tom.

 

 

 

 

 

                                                                                   E. Fransson - sekretær